Olika barnprodukter för olika åldrar

Posted by on jun 16, 2021 in Barnets nödvändiga produkter

Olika barnprodukter för olika åldrar

Barnen genomgår en enorm utveckling från födelsen tills de blir vuxna, kroppen växer och man utvecklas motoriskt, språkligt, emotionellt och socialt. Det finns passande barnprodukter för alla åldrar och stadier.

Ett nyfött barn är totalt beroende av de vuxnas omvårdnad. Under späd- och småbarnsfasen utvecklas barnet mycket i motorik, tankeförmåga och språk. Förskolebarn börjar utforska världen alltmer och lär sig hur den fungerar. Sedan kommer skolåldern, då går de i skolan och då gäller det att kunna sitta still, koncentrera sig och vara uppmärksam. När sedan puberteten börjar övergår barnet så småningom till vuxenlivet. Under barnets första tid behövs särskilda produkter för vård och skötsel av spädbarn och när de blir äldre vill de ha leksaker för stimulans. Det är viktigt att alla dessa varor är giftfria och säkra på alla sätt. Konsumentverket arbetar för säkra varor och konsumenternas rättigheter. Skulle barnet skada sig, genom en produkt eller på något annat sätt, kan man få hjälp och råd genom 1177 Vårdguiden.

Vilka produkter behövs till barnen?

Vilka produkter ett barn behöver varierar med åldern. Till en nyfödd behövs exempelvis barnvagn, babynest, skötbord, skötväska, badbalja, nappar och nappflaska. När det blir större kan man skaffa babysitter, babygym och hoppgunga. När barnet börjar äta själv passar särskilda barnserviser med tallrikar, bestick och muggar. Det finns också ett stort utbud av leksaker för alla åldrar, både för inomhus- och utomhuslek, och många är pedagogiska och utvecklande. Roliga leksaker är till exempel skallra, gosedjur, klossar och pussel och när de blir äldre kan de måla, rita, leka med dockor och bilar och spela sällskapsspel. Barnböcker finns för alla åldrar, från pek- och bilderböcker till högläsningsböcker och böcker att läsa själv. Det är också roligt att göra fint med barnprodukter i barnens rum, bland annat med fina barnsängar, barnmöbler, mattor, lampor och festliga lektält.